iOS 16 hỗ trợ người dùng chia sẻ thư viện ảnh với 5 người khác, trong một thư mục gọi là Shared Library. Shared Library có thể cập nhật ngay ảnh và video mà bạn vừa quay chụp xong, với một thao tác thiết lập đơn giản.

Thậm chí người dùng có thể cài đặt tự động lưu ảnh vào Shared Library, hoặc thêm một nút quyết định cuối cùng trên ứng dụng Camera trước khi chụp. 

Cách lưu ảnh chụp vào Shared Library iOS 16

Để cài đặt lưu ảnh vào Shared Library, người dùng vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library" => "Sharing from Camera", rồi bật lựa chọn "Sharing from Camera".

{keywords}
Người dùng vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library" => "Sharing from Camera", rồi bật lựa chọn "Sharing from Camera".

Trong mục trên còn có thêm lựa chọn "Share Automatically" để tự động lưu ảnh vào Shared Library, hoặc "Share Manually" để thêm một nút quyết định cuối cùng trên ứng dụng Camera trước khi chụp.

{keywords}
"Share Manually" là chế độ để thêm một nút quyết định cuối cùng trên ứng dụng Camera trước khi chụp.

Anh Hào

Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16

Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16

Với tính năng Shared Library trên iOS 16, người dùng sẽ được lựa chọn chia sẻ ảnh nào, giữ riêng ảnh nào một cách thủ công.