iOS 16 sẽ hỗ trợ người dùng chia sẻ thư viện ảnh với tối đa 5 người khác, trong một thư mục gọi là Shared Library. Shared Library có thể cập nhật ngay ảnh và video mà bạn vừa quay chụp xong, đồng thời tất cả mọi người trong nhóm đều có thể thêm sửa xóa file.

Người dùng sẽ thêm thành viên chia sẻ thư viện ảnh ngay khi tạo Shared Library (xem hướng dẫn tạo Shared Library ở đây). Mặc dù vậy sau đó trong quá trình sử dụng, người dùng vẫn có thể thêm người mới nếu muốn. Lưu ý rằng các thành viên đều đã phải cập nhật lên iOS 16 mới có thể hoạt động.

Cách thêm người chia sẻ thư viện ảnh Shared Library trên iOS 16

Trước hết người dùng cần vào mục "Settings" => "Photos" => "Shared Library".

{keywords}
Trước hết người dùng cần vào mục "Settings" => "Photos".

 

{keywords}
Vào tiếp "Shared Library".

Bước tiếp theo, hãy bấm "Add Participants" để thêm người vào nhóm chia sẻ ảnh. Sau đó bạn có thể gửi lời mời tham gia qua tin nhắn.

{keywords}
Hãy bấm "Add Participants" để thêm người vào nhóm chia sẻ ảnh.

 

{keywords}
Tìm kiếm tên người bạn muốn thêm.

 

{keywords}
Bấm nút "Add" trên góc phải.

Anh Hào

Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16

Hướng dẫn tạo thư viện chia sẻ ảnh tự chọn trên iOS 16

Với tính năng Shared Library trên iOS 16, người dùng sẽ được lựa chọn chia sẻ ảnh nào, giữ riêng ảnh nào một cách thủ công.