Trong nhiều trường hợp, người dùng Facebook có thể muốn xem tin nhắn Messenger mà người khác đã thu hồi. Một số phần mềm mở rộng extension của trình duyệt Chrome hỗ trợ khá tốt việc này. Nhưng trên điện thoại, chưa có những công cụ hiệu quả như vậy ngoại trừ tính năng mà hãng Realme phát triển riêng trên hệ điều hành Android tùy biến.

Cách xem tin nhắn đã thu hồi trên Messenger Realme

Để xem tin nhắn Messenger đã xóa trên điện thoại Realme, người dùng vào ứng dụng "Cài đặt", chọn "Thông báo và thanh trạng thái" => "Cài đặt khác". Sau đó, hãy bật lựa chọn "Lịch sử thông báo".

{keywords}
Người dùng vào ứng dụng "Cài đặt", chọn "Thông báo và thanh trạng thái" => "Cài đặt khác".

 

{keywords}
Hãy bật lựa chọn "Lịch sử thông báo".

Khi chọn mục Messenger (bấm chọn dấu mũi tên xuống), người dùng sẽ thấy cả những tin nhắn đã thu hồi.

{keywords}
Khi chọn mục Messenger (bấm chọn dấu mũi tên xuống), người dùng sẽ thấy cả những tin nhắn đã thu hồi.

 

{keywords}
 

Anh Hào

Hướng dẫn sử dụng Android 12 với những tính năng mới

Hướng dẫn sử dụng Android 12 với những tính năng mới

Tạo giao diện đồng nhất, hỗ trợ chữ in đậm, hay chế độ dùng một tay là một vài trong số những tính năng mới đáng chú ý của Android 12.