Những điều này cũng được đưa ra ở dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập mà Bộ GD-ĐT vừa giới thiệu để xin ý kiến góp ý.

{keywords}
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Dự thảo nêu dự kiến về nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II sẽ được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

Còn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I sẽ được thực hiện thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng và kiểm tra, sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học. Giáo viên hạng II dự xét thăng hạng lên giáo viên hạng I được tham dự kiểm tra, sát hạch khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm. Việc kiểm tra, sát hạch được thực hiện bằng hình thức làm bài trắc nghiệm hoặc phỏng vấn.

Đối với hình thức làm bài trắc nghiệm, thời gian thực hiện bài thi là 60 phút, tối đa không quá 60 câu hỏi. Bài trắc nghiệm được chấm theo thang điểm 30 và được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính.

Đối với hình thức phỏng vấn, thời gian thực hiện bài phỏng vấn không quá 15 phút/người dự xét;  Bài phỏng vấn được chấm theo thang điểm 30 và được thực hiện trực tiếp đối với từng người.

Nội dung bài thi trắc nghiệm hay phỏng vấn đều liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp.

Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Dự thảo cũng đưa ra cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100, không làm tròn số khi cộng các điểm thành phần, cụ thể:

- Điểm chấm nhóm tiêu chí đánh giá về dự báo khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở hạng đề nghị xét: 5 điểm;

- Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm;

- Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 75 điểm.

Điểm chi tiết của từng tiêu chuẩn thuộc các nhóm tiêu chí được quy định ở phần Phụ lục TẠI ĐÂY.

Điểm chi tiết của từng tiêu chuẩn đối với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Hội đồng xét thăng hạng quy định.

Người được xác định trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ hồ sơ kèm theo các minh chứng theo quy định;

- Đối với trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: Điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm và điểm kiểm tra, sát hạch phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Đối với trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm.

{keywords}
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Trước đó, dự thảo cũng nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Cụ thể, giáo viên chỉ được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức;

Đang giữ mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận;

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định;

Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hạng đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Chi tiết dự thảo thông tư này TẠI ĐÂY.

Bộ GD-ĐT xin ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân cho dự thảo thông tư này đến hết ngày 23/10/2021. 

Thanh Hùng

Bộ trưởng GD-ĐT: Phải tìm cách tăng thu nhập cho giáo viên mầm non

Bộ trưởng GD-ĐT: Phải tìm cách tăng thu nhập cho giáo viên mầm non

Chia sẻ với giáo viên mầm non là thời gian làm việc dài, áp lực lớn, yêu cầu cao, nhưng thu nhập thấp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, phải bằng nhiều cách thức để tháo gỡ, làm sao tăng thu nhập thực tế để giáo viên gắn bó với nghề.