Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Cục quản lý chuyên ngành, Sở GTVT các địa phương và các Ban QLDA tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng các dự án xây dựng công trình giao thông.

Theo đó, nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật về đấu thầu, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu xây dựng hồ sơ mời thầu.

Bộ GTVT nghiêm cấm dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ để chỉ định thầu (Ảnh: Báo Giao thông) 

Hồ sơ yêu cầu đảm bảo các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế của gói thầu, dự án, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu.

Nhân sự được lựa chọn vào tổ chuyên gia đấu thầu phải có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất phải đảm bảo nguyên tắc trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch và phải căn cứ theo quy định pháp luật về đấu thầu.

“Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, cần lưu ý phân tích, đánh giá kỹ các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, huy động nhân sự, thiết bị, tài chính của nhà thầu đảm bảo thực hiện gói thầu đáp ứng chất lượng, tiến độ.

Các vấn đề về nguồn lực tài chính, cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng/tổ chức tín dụng và việc trùng lặp về nhân sự, máy móc thiết bị khi nhà thầu tham gia nhiều gói thầu cũng cần được rà soát, kiểm tra kỹ”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Đồng thời Bộ này cũng nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đặt ra các điều kiện bất hợp lý, không phù hợp, hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà thầu xây lắp phải cung cấp thông tin và đăng ký với chủ đầu tư, tư vấn giám sát về nhân sự, thiết bị, máy thi công huy động đến công trường đảm bảo phù hợp với đề xuất trong hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất.

Việc thay thế nhân sự, thiết bị, máy móc chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; nhân sự, thiết bị thay thế phải đảm bảo tương đương hoặc tốt hơn nội dung đã đề xuất.