Cận cảnh kính 'Mắt thần' dành cho người khiếm thị

 Những tính năng và hiệu quả của kính "Mắt thần" dành cho người khiếm thị của TS Nguyễn Bá Hải, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.

 - Những tính năng và hiệu quả của kính "Mắt thần" dành cho người khiếm thị của TS Nguyễn Bá Hải, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.Lê Văn

(Video: YouTube)