- Sau những lần được UNESCO bảo trợ danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu của UNESCO cho Cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là lần chính thức UNESCO trao danh hiệu này tới UBND Tỉnh Hà Giang.

Sáng 18/6, tại Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang, ông Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UNQG UNESCO đã trao cho UBND Tỉnh Hà Giang Bằng công nhận Công viên địa chất Toàn cầu của UNESCO cho Cao nguyên đá Đồng Văn. Trước đó, Cao nguyên đá Đồng Văn cũng nhận danh hiệu này nhưng dưới sự bảo trợ của UNESCO, đây mới là lần được nhận bằng chính thức.

Cũng trong khuôn khổ này UBQG UNESCO Việt Nam kết hợp với UBND Tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo "Xây dựng mạng lưới công viên địa chất toàn cầu và mô hình quản lý công viên địa chất tại Việt Nam".

{keywords}

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Lê Hoài Trung trao cho UBND Tỉnh Hà Giang Bằng công nhận Công viên địa chất Toàn cầu của UNESCO cho Cao nguyên đá Đồng Văn.

Xu hướng trên thế giới hiện nay không còn là tăng trưởng kinh tế bằng mọi cách mà phải phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, giáo dục cộng đồng và bảo vệ môi trường. Nhu cầu của con người không còn là cơm ăn áo mặc mà còn là không ngừng nâng cao tri thức, kể cả khi nghỉ ngơi. Du khách không chỉ đến những nơi có điều kiện nghỉ ngơi tốt, những danh lam thắng cảnh mà không biết vì sao đó lại là danh lam thắng cảnh. Đó chính là lý do, cơ hội, để du lịch xanh, du lịch sinh thái phát triển, trong đó có du lịch địa chất.

Phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Lê Hoài Trung Việt Nam cho rằng, dù ra đời muộn hơn Di sản thiên nhiên, văn hoá và Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) thừa hưởng và phát triển thêm từ kinh nghiệm của các loại hình đi trước. CVĐCTC chứa đựng, liên kết trong mình các di sản như văn hoá phi vật thể, di sản thiên nhiên - cảnh quan, đa dạng sinh học...Bên cạnh mục tiêu bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nâng cao nhận thức cộng đồng, CVĐCTC đề ra một mục tiêu rất rõ ràng là nâng cao đời sống cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, đặc biệt là thông qua thúc đẩy du lịch và phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch. CVĐCTC không chỉ là danh hiệu của UNESCO mà thực chất là mô hình phát triển bền vứng, gắn bảo tồn nhiều loại hình di sản với mục tiêu phát triển một cách khá hoàn chỉnh.

Ở Việt Nam, cho đến nay chúng ta mới có duy nhất một CVĐCTC là Cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang. Đi tiên phong nên CVĐCTC Đồng Văn cũng còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm vì đây vẫn còn là mô hình rất mới đối với Việt Nam.

{keywords}

Ông Lê Hoài Trung phát biểu tại hội thảo

Ông Lê Hoài Trung mong Hội thảo sẽ đưa ra những mặt được và chưa được của CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, mỗi tỉnh sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình để triển khai kế hoạch lập các CVĐCTC hướng tới việc đệ trình UNESCO công nhận CVĐCTC của UNESCO.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư, PCT UBND Tỉnh Hà Giang cho rằng, việc mở xây dựng và phát triển công viên địa chất mở ra cơ hội rất lớn cho việc phát triển và bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, tuy nhiên còn gặp phải những thách thức như: Biến đổi khí hậu, tác động của thiên nhiên và con người....do đó ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo tồn các giá trị di sản trên công viên địa chất. Ông Sơn mong rằng, Hội thảo sẽ có những ý kiến sâu sắc để góp phần cho CVĐCTC Cao nguyên đá Đông Văn ngày càng phát triển, bảo vệ được cảnh quan môi trường, góp phần xoá đói giảm nghèo.

T.Lê