cấp súng

Cập nhập tin tức cấp súng

Trang bị vũ khí cho nhiều lực lượng: Lo lợi bất cập hại

Trước đề nghị mở rộng đối tượng được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ, ĐB Trương Trọng Nghĩa cảnh báo như vậy là “lợi bất cập hại”.