BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 4242/BHXH-TST gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP. Trong Công văn của BHXH Việt Nam cho biết, ngày 27/1/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Nghị định số 07 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng. Giai đoạn 2022 - 2025, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Vì vậy, để người dân được hưởng chính sách BHYT theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện triển khai rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 1/1/2022 theo quy định.

{keywords}
 

Đồng thời, các địa phương khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về Nghị định số 07/2021/NĐ-CP. Đặc biệt là người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg trước kia được Ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT, nay không được Ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để người dân hiểu, chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Các tỉnh, thành phố cũng cần bố trí ngân sách địa phương, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

“BHXH Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT để tạo sự thuận lợi và đồng bộ triển khai trên toàn quốc”, đại diện BHXH Việt Nam chia sẻ.

Thúy Ngà