Cục trưởng, Vụ trưởng,... thuộc hàng loạt Tổng cục của Bộ Tài chính sẽ không được dùng xe công khi đi công tác hay đi họp, phải tự túc phương tiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công khi đi công tác của các Tổng cục, các Cục (và đơn vị tương đương) tại địa phương.

Quyết định khoán xe công này được áp dụng tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, quy định khoán kinh phí sử dụng ô tô công khi đi công tác (bao gồm cả đi họp) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, các chức danh Phó Tổng cục trưởng và tương đương, Cục (Vụ) trưởng, Phó Cục (Vụ) trưởng và tương đương sẽ phải tự túc phương tiện đi công tác, bao gồm cả đi họp.

Ngoài ra, tại cấp Cục (và đơn vị tương đương) có trụ sở tại Hà Nội, TP.HCM, việc khoán xe công áp dụng khi đi công tác (cả đi họp) trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. HCM. 

{keywords}
Xe công ở Tổng cục Hải quan. Ảnh: L.Bằng

Cụ thể, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương của Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Dự trữ nhà nước khu vực có trụ sở tại Hà Nội và TP.HCM thuộc diện khoán xe công này.

Đối với các Cục (và đơn vị tương đương) có trụ sở tại các tỉnh thành còn lại (trừ Hà Nội, TP.HCM), việc khoán kinh phí được áp dụng khi đi công tác trên địa bàn thành phố, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi các Cục (và đơn vị tương đương) đóng trụ sở làm việc.

Theo đó, đối tượng khoán là Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương của Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, TP.HCM).

Mức khoán đi công tác được xác định là đơn giá khoán (13.000 đồng/km) nhân với khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh.

Quyết định này của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2017.

Báo cáo tài sản nhà nước năm 2016 cho thấy, tính đến hết năm 2016, Bộ Tài chính sở hữu nhiều xe công nhất với 2.295 ô tô công. Trong đó, riêng Tổng cục Thuế là 940 chiếc; Kho bạc nhà nước 770 chiếc, Tổng cục Hải quan 462 chiếc, còn lại là của các đơn vị khác thuộc Bộ. Số ô tô công của Bộ Tài chính gấp nhiều lần các Bộ ngành khác.

Đại diện Bộ Tài chính cho hay sở dĩ Bộ này có số lượng xe công nhiều nhất do đây là bộ có quy mô lớn, số lượng công chức, viên chức và người lao động lớn gấp nhiều lần các bộ ngành khác, chỉ sau quân đội và công an. Số lượng người lao động ở Bộ Tài chính lên tới khoảng 80.000 người. Riêng Tổng cục Thuế đã có gần 40.000 người, thực hiện công việc ở các cấp.

Ngoài ra, một số ngành như thuế, kho bạc thì yêu cầu có xe công là bắt buộc liên quan đến việc chuyên chở tiền.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính đã tiên phong khoán xe công đối với các chức danh Thứ trưởng, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ này. Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày được xác định trên đơn giá taxi nhân với số ngày làm việc trong tháng của các lãnh đạo, áp dụng từ 1/10.

Người có mức kinh phí khoán thấp nhất là 3,96 triệu đồng/tháng, cao nhất là 9,9 triệu đồng/tháng.

Lương Bằng