Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Công văn do tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ban hành nêu rõ thời gian qua, tại một số địa phương và cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận xã hội.

Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, Sở GD-ĐT tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD-ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cùng đó, Bộ GD-ĐT đề nghị thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Thanh Hùng