chất lượng sản phẩm

Cập nhập tin tức chất lượng sản phẩm

Tố chất Việt và lộ trình 3 điểm để xây dựng thương hiệu

“Một số doanh nghiệp đặt trọng tâm xây dựng chiến lược thương hiệu trước có thể do chưa thấu hiểu rằng thực chất truyền thông chỉ là phương thức tạo hào quang. Quan trọng nhất phải là có thực lực, tức là sản phẩm chất lượng tốt”.

Dệt may Việt Nam lên sàn Amazon

Hiệp hội Dệt may Việt Nam hợp tác với Amazon Global Selling sẽ mở đường cho các sản phẩm dệt may Việt Nam hiện diện nhiều hơn nữa trên kênh thương mại điện tử toàn cầu Amazon.