Chỉ số cải cách hành chính

Cập nhập tin tức Chỉ số cải cách hành chính

Tây Ninh tăng 17 bậc chỉ số cải cách hành chính

Theo kết quả công bố Chỉ số Cải cách Hành chính (CCHC) - PAR INDEX 2020, tỉnh Tây Ninh xếp thứ 27 với 84,59%, tăng 17 bậc so với năm 2019.

Cải cách hành chính: Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu, Bộ Y tế áp chót

Ngân hàng Nhà nước, Quảng Ninh đứng đầu bảng, Bộ Y tế áp chót trong bảng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) 2017.