chiến khu Việt Bắc

Cập nhập tin tức chiến khu Việt Bắc

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử giữa các tỉnh

Chiến khu Việt Bắc có hơn 1.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh, cùng các di tích cách mạng với các địa danh gắn liền với lịch sử hào hùng của Việt Nam là một nguồn lực to lớn để phát triển du lịch, đóng góp vào công tác bảo tồn.

Về thăm gốc đa nơi Bác tập thái cực quyền

Những nhân chứng sống ở Định Hoá, đầu não chính trị của chiến khu Việt Bắc, vẫn còn nhớ những kỷ niệm với Bác Hồ.

Theo chân Bác: Từ đình Tân Trào tới thôn Tân Lập

Những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được lưu giữ trong tâm trí người dân thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Tuyên Quang), nơi mọi nẻo đường đều có dấu chân Bác Hồ.

Theo chân Bác: Từ đình Hồng Thái tới lán Nà Nưa

Những quyết định lịch sử dẫn tới cuộc Cách mạng Tháng 8 đều khởi nguồn từ những di tích đơn sơ ghi dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dấu chân Bác trên hành trình lịch sử dân tộc

VietNamNet thực hiện chuỗi phóng sự tài liệu đặc biệt theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đỉnh đèo De, Thái Nguyên, trung tâm chiến khu Việt Bắc.