- VietNamNet thực hiện chuỗi phóng sự tài liệu đặc biệt theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đỉnh đèo De, Thái Nguyên, trung tâm của chiến khu Việt Bắc.

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5), VietNamNet thực hiện một phóng sự hành trình đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 3 An toàn khu trong suốt chiều dài đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đó là thủ đô khu giải phóng: Tân Trào; Trung tâm của An toàn khu thời chống Pháp: Định Hoá, và An toàn khu thời chống Mỹ: Đá Chông K9.

Chuỗi phóng sự tìm về một số di tích chính trên tất cả các an toàn khu và phỏng vấn những nhân chứng lịch sử.

Hành trình theo dấu chân Bác qua các thủ đô gió ngàn của cuộc kháng chiến cũng là hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.

XEM VIDEO (bản HD):

XEM VIDEO (Bản tiêu chuẩn):

VietNamNet