Những quyết định lịch sử dẫn tới cuộc Cách mạng Tháng 8 đều khởi nguồn từ những di tích đơn sơ ghi dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần 1: Theo dấu chân Bác trên hành trình lịch sử dân tộc

VietNamNet thực hiện phần tiếp theo trong chuỗi phóng sự tài liệu theo chân Bác Hồ từ đình Hồng Thái, nơi bác dừng chân đầu tiên tại Tuyên Quang vào ngày 21 tháng 5 năm 1945 để chỉ đạo Cách mạng Tháng 8, tới lán Nà Nưa, nơi Bác ở trong suốt thời gian chỉ đạo khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

XEM VIDEO:

VietNamNet