Chính phủ mạnh

Cập nhập tin tức Chính phủ mạnh

Chính phủ kiến tạo và bài học từ tháp Babel

Mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Chính phủ là đúng đắn, và chúng ta đã có đủ quyết tâm, có mục tiêu rõ ràng, song lại đang gặp trở ngại do chưa tìm được tiếng nói chung giữa các bộ ngành.

Việt Nam trước áp lực chơi minh bạch

Không chỉ có mục tiêu đạt tới sự minh bạch, chính phủ mở còn là biểu hiện của một chính quyền biết lắng nghe, biết tôn trọng người dân nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Bắt đầu từ Chính phủ

Trong cuộc họp mới nhất của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp: Phải xây dựng chính phủ trong sạch.