Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ Việt Nam là 1 trong 4 nước đi đầu tại khu vực ASEAN triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử trực tuyến. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế số, việc kinh doanh trên nền tảng số trở nên phổ biến, doanh thu thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số đặt ra những thách thức mới với công tác quản lý nhà nước, trong đó có việc thu thuế.  

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế với hoạt động TMĐT, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục phối hợp để hoàn thiện thể chế quản lý thuế mới phát sinh trong nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới…

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý thuế với TMĐT. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 126, trong đó có nội dung sửa đổi về quản lý thuế đối với TMĐT nhằm bảo đảm thuận lợi cho các sàn kê khai và nộp thuế.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với TMĐT, áp dụng các công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý rủi ro đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số; kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, cơ quan liên quan; hoàn thiện việc sửa đổi chính sách, pháp luật để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh xuyên biên giới.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để có thể thực hiện tạm dừng, thu hồi giấy phép hoạt động trên môi trường mạng đối với trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

Trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đối với chủ thể cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên mạng; các sản phẩm, dịch vụ phần mềm; các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số; các sản phẩm, dịch vụ thông qua nền tảng số trong nước và xuyên biên giới.

Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh của các cá nhân trên sàn giao dịch TMĐT; triển khai chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh TMĐT.

Nghiên cứu sử dụng định danh xác thực điện tử trong giao dịch TMĐT

Cũng trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan kết nối, chia sẻ tự động, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu chung về xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu đăng ký thuế phục vụ làm sạch dữ liệu đăng ký thuế qua trục tích hợp quốc gia (NGSP) hoặc trục liên thông văn bản hành chính (VDXP).

Thực hiện trao đổi thông tin về các cá nhân có thu nhập từ quảng cáo do cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số trên các nền tảng chia sẻ video xuyên biên giới trên mạng, thông tin cá nhân có hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên các website TMĐT, mạng xã hội.

Nghiên cứu sử dụng định danh xác thực điện tử trong các giao dịch TMĐT; gắn định danh điện tử với mã số thuế để quản lý thống nhất định danh công dân trên toàn bộ hệ thống của ngành thuế theo mã định danh công dân; từng bước cung cấp một số dịch vụ về thuế cá nhân trên ứng dụng công dân số quốc gia VNeID.

Nghiên cứu phát triển hoặc tích hợp ứng dụng cổng thanh toán, ví điện tử hiện có tại Việt Nam lên ứng dụng công dân số quốc gia VNeID tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia hoạt động TMĐT.

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện việc cung cấp thông tin của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ các nền tảng xuyên biên giới theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thuế.

Xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, các tiện ích tích hợp thanh toán điện tử, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong TMĐT.

Đồng thời, chỉ đạo ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khi tham gia phối hợp thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh TMĐT có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

Duy Vũ