chỗ đỗ

Cập nhập tin tức chỗ đỗ

Rất khó tìm được chỗ đỗ phù hợp, gầm thấp, động cơ mạnh, thường xuyên làm mất lòng hàng xóm vì tiếng ồn động cơ... là những khó khăn bạn phải đối mặt khi sử dụng siêu xe.

Việt Nam thiếu chỗ đỗ máy bay

Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của vận tải hàng không những năm qua, nhu cầu về sân đỗ tàu bay, hangar (nhà chứa tàu bay) đã tăng nhanh chóng.