Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành nói trên khẩn trương rà soát, ban hành hai thông tư để gỡ khó cho doanh nghiệp, người dân.

Đó là thông tư hướng dẫn cơ cấu lại nợ, hoãn giãn nợ, không chuyển nhóm nợ; và thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Về thông tư hướng dẫn cơ cấu lại nợ, hoãn giãn nợ, không chuyển nhóm nợ, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp, đồng thời thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát và đẩy mạnh phân cấp để tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Sắp có thêm quy định mới nhằm hỗ trợ thị trường trái phiếu và doanh nghiệp. (ảnh: Hoàng Hà).

Về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán TPDN, Thủ tướng yêu cầu thông tư mới phải hỗ trợ thị trường TPDN để tăng cường niềm tin thị trường, theo hướng cho phép tổ chức tín dụng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp; 

Thủ tướng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các TCTD đầu tư, cho vay đối với TPDN, nhằm tăng nguồn cung, tính thanh khoản, phát triển thị trường trên cơ sở an toàn, hiệu quả.

Cũng tại cuộc họp này, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các TCTD hạ lãi suất phù hợp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; khẩn trương trình phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, nhất là ngân hàng SCB; phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân...