Samsung Việt Nam đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu điện thoại

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 27/12, tính chung cả năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017.

Trong năm 2018 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó 9 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD và 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD.

Có thể kể đến mặt hàng điện thoại và linh kiện đạt 50 tỷ USD, tăng 10,5%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 29,4 tỷ USD, tăng 13,4%.

Tổng cục Thống kê đánh giá tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực chủ yếu vẫn thuộc về khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó: điện thoại và linh kiện chiếm 99,7%; điện tử, máy tính và linh kiện 95,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu cả năm 2018 ước tính đạt 237,51 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm trước.

Nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất, gia công, lắp ráp trong nước có kim ngạch tăng so với năm trước như điện tử, máy tính và linh kiện đạt 42,5 tỷ USD, tăng 12,5%; điện thoại và linh kiện đạt 16 tỷ USD, giảm 2,6%...