Chủ nhiệm UB Tư pháp

Cập nhập tin tức Chủ nhiệm UB Tư pháp

Đi nước ngoài học kinh nghiệm nhưng chủ yếu tham quan, du lịch

Chủ nhiệm UB Tư pháp nêu tình trạng nhiều đoàn đi nước ngoài khảo sát, học tập kinh nghiệm nhưng chủ yếu là để tham quan, du lịch.

Một số cán bộ cấp cao không tròn bổn phận trước dân

Chủ nhiệm UB Tư pháp cho biết lần đầu tiên, Chính phủ nhìn nhận trước QH một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức không hoàn thành trách nhiệm, bổn phận...”.