Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Cập nhập tin tức Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Khởi tố nguyên Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.