- Năm 2012 tôi được tuyển dụng vào ngạch giáo viên công tác vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và tôi được hưởng phụ cấp thu hút 70%. Đến tháng 6/2015 trường tôi chia tách trường làm 2 đơn vị và tôi có trong danh sách chuyển về trường mới  thuộc vùng thuận lợi. Nhưng do đơn vị mới đó chưa hoàn thành nên chúng tôi vẫn tiếp tục công tác tại vùng khó khăn đến tháng 25/08/2015 mới chính thức chuyển đi nhưng căn cứ quyết định UBND Huyện nên Phòng Giáo dục và đào tạo cắt mất phụ cấp thu hút trong 3 tháng từ tháng 06 đến tháng 08/2015 dù chúng tôi vẫn công tác tại đơn vị vùng đặc biệt khó khăn.

TIN BÀI KHÁC

Xin luật sư cho hỏi dù tôi vẫn công tác tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng bị cắt mất phụ cấp 02 tháng khoản hơn 10 triệu đồng/01 giáo viên. Vậy việc làm trên của Phòng Giáo dục đúng hay sai, nếu sai tôi có thể khởi kiện ra cơ quan nào. Trân trọng cám ơn.

{keywords}

Nội dung bạn đọc Dua Hau phuong82gt@gmail.com hỏi, Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 35/2013/TTLT- BGDĐT- BNV- BTC về hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/ NĐ – CP:

“2. Trường hợp nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền quyết định luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Khoản 1 Điều này kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết định luân chuyển.”

Theo Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông tin bạn cung cấp không rõ là thời hạn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là bao lâu và quyết định chuyển về công tác ở vùng có điều kiện thuận lợi bắt đầu khi nào tuy nhiên căn cứ theo quy định trên bạn sẽ thôi hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết định luân chuyển. Đối với trường hợp của bạn vẫn công tác ở vùng khó khăn 3 tháng sau khi có quyết định luân chuyển thì bạn nên có đơn trình bày với Phòng giáo dục kèm theo xác nhận của nhà trường nơi bạn công tác để hưởng phụ cấp thu hút trong thời gian trên.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ) 

Ban Bạn đọc