Ngày 19/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012 - 2018).

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh có diện tích 1,25 ha, tại đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, TP Phủ Lý. Đất thực hiện dự án là đất sạch, đã được giải phóng mặt bằng.

Cuối năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam có kết luận số 11 nhất trí chủ trương chỉ định doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đến tháng 10/2016, UBND tỉnh Hà Nam quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ Mường Thanh.

Theo cơ quan thanh tra, quyết định trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 và điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Dự án cũng không phù hợp với quy hoạch chung TP Phủ Lý về chiều cao tầng, chức năng ô đất, vi phạm khoản 3 Điều 6 Luật Nhà ở 2014; khoản 3 Điều 16, khoản 4 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và khoản 4 Điều 14 Nghị định 37/2010 của Chính phủ.

Sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Phủ Lý tại ô đất vị trí dự án điều chỉnh tầng cao công trình thành 30 tầng, chức năng ô đất là đất hỗn hợp.

Sở Xây dựng Hà Nam cấp giấy phép xây dựng công trình dự án khi UBND tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình khi chưa được giao đất, cho thuê đất, vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Nghị định 59/2015 của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ cho biết, dự án trên đã hoàn thành, đưa vào khai thác, kinh doanh từ tháng 6/2017 nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa xác định nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, xác định tiền sử dụng đất, thuê đất nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan thanh tra đề nghị UBND tỉnh Hà Nam phải rà soát, thu hồi hơn 69 tỷ đồng tiền sử dụng đất tạm xác định đối với phần diện tích đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 4.343m2 của dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh. Theo thanh tra, ngày 24/6/2021 và 22/7/2021 chủ đầu tư dự án đã tạm nộp số tiền vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc liên quan đến dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra cũng đã chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm được nêu ra trong kết luận thanh tra.