Đây là một trong những thông tin quan trọng vừa được đưa ra tại Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021: “Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số”.

Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp cùng dự án USAID LinkSME.

Đây là ấn phẩm đầu tiên nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho cộng đồng, đặc biệt là các địa phương, tổ chức, hiệp hội về những khó khăn, thách thức, cũng như nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.

{keywords}
Buổi công bố Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021 của Bộ KH&ĐT. 

Hiện cả nước có khoảng 870.000 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT), trên thực tế, hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây như một nhu cầu tự nhiên của rất nhiều doanh nghiệp.

Đại dịch Covid-19 đã khiến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề. Các doanh nghiệp Việt Nam với sức cạnh tranh còn thấp càng trở nên khó khăn.

“Nhu cầu chuyển đổi số vì vậy trở nên cấp thiết để các doanh nghiệp đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới.”, ông Hùng nói.

{keywords}
Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT).

Kết quả khảo sát của Bộ KH&ĐT cho thấy, có đến 60,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết rào cản mà họ gặp phải khi áp dụng công nghệ số là bởi chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ còn cao.

Điều này một phần cũng do tác động bởi đại dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về giảm doanh thu, thiếu hụt nguồn vốn nói chung, trong đó có chi phí dành cho các giải pháp chuyển đổi số.

Khó khăn trong thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh được coi là rào cản lớn thứ hai khiến doanh nghiệp găp khó khăn (chiếm tỷ lệ 52,3%).

{keywords}
Những rào cản, khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi chuyển đổi số.

Qua phản ánh của các doanh nghiệp, việc chuyển đối số sẽ thay đổi thói quen và cách làm việc của người lao động. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng phần mềm nhưng nhân viên, người lao động không ứng dụng, hoặc chỉ ứng dụng một phần. Điều này khiến mục tiêu chuyển đổi số của doanh nghiệp không đạt được mục tiêu đề ra.

Nhìn chung, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ, có tiềm lực tài chính hạn chế nên gặp khó khăn nhiều nhất về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ. Trong khi các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn có tiềm lực tài chính tốt hơn thì gặp rào cản nhiều nhất về thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh.

Khi bắt đầu chuyển đổi số, khoảng 57% doanh nghiệp Việt Nam tìm đến các giải pháp tiếp thị trực tuyến, 53,7% doanh nghiệp có nhu cầu về các giải pháp về làm việc nội bộ. Tiếp đến là các giải pháp Giao dịch điện từ (43%) và Hạ tầng mạng, dữ liệu (39,6%).

{keywords}
Nhu cầu chuyển đổi số theo quy mô doanh nghiệp.

Trước những nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ KH&ĐT đã giúp 200.000 lượt doanh nghiệp tiếp cận với các tài liệu hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Hơn 500 doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số. Khoảng 100 doanh nghiệp đang được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu 1-1 để giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp khi chuyển đổi số.

Đây được kỳ vọng sẽ là những giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm ra cách thức phù hợp nhất để chuyển đổi số các hoạt động của mình.

Trọng Đạt

Giải bài toán năng lượng bằng thiết bị thông minh Make in Vietnam

Giải bài toán năng lượng bằng thiết bị thông minh Make in Vietnam

Bộ giám sát tiêu thụ điện thông minh do Vconnex sản xuất đang góp phần giải bài toán quốc gia về khủng hoảng năng lượng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập tại Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.