M.B (Theo Unveiled)

Chuyện gì xảy ra nếu lõi Trái Đất phát nổ?

Chuyện gì xảy ra nếu lõi Trái Đất phát nổ?

Ẩn sâu trong lòng Trái Đất có rất nhiều năng lượng bí ẩn và mạnh mẽ. Bất cứ một nguồn năng lượng hạt nhân nào cũng có thể tách Trái Đất làm hai phần riêng biệt. Chuyện gì xảy ra nếu lõi Trái Đất phát nổ?