chuyên gia tư vấn công nghiệp hỗ trợ

Cập nhập tin tức chuyên gia tư vấn công nghiệp hỗ trợ

Bà Rịa – Vũng Tàu xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh công nghiệp với cơ cấu công nghiệp, dịch vụ lên tới gần 90%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) vẫn cần nhiều hơn những chính sách hỗ trợ, tiếp sức từ tỉnh.

Việt Nam đã có 150 chuyên gia tư vấn CNHT được đào tạo bài bản

Chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với sự hợp tác của Samsung đã cấp chứng chỉ cho 150 cán bộ.  Dự án có ý nghĩa giúp DN cải tiến năng lực sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.