- Cuộc đến thăm bất ngờ và những lời dặn dò của Người những ngày đầu năm 1946 đã trở thành sự kiện có ý nghĩa lịch sử với những người làm công tác thông tin liên lạc và sau này là ngành thông tin truyền thông.

Trong 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, dù bận trăm công ngàn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm thích đáng đến công tác thông tin liên lạc.

Ngày 17/1/1946, trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng” của những ngày đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Người vẫn dành thời gian đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ.

Cuộc đến thăm bất ngờ và những lời dặn dò của Người đã trở thành sự kiện có ý nghĩa lịch sử với những người làm công tác thông tin liên lạc và sau này là ngành thông tin truyền thông.

{keywords}

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nghe giới thiệu máy khuếch thanh của CP16 - Cục Bưu điện Trung ương, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 năm 1960.

Vào 15/1 tới đây, nhân kỷ niệm 70 năm ngày diễn ra sự kiện ý nghĩa này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Chương trình kỷ niệm với nhiều hoạt động tại 75 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội – Trụ sở của Bưu điện Trung ương Bờ Hồ, nay là Bưu điện Hà Nội.

Nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm sẽ có một khu trưng bày với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Bưu điện” với các hình ảnh, hiện vật thể hiện các nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Tem Bưu chính Cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thông tin liên lạc và ngành bưu điện; Dấu ấn 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ; Sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác thông tin liên lạc trong thời kỳ phát triển hội nhập...

Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ là một đợt sinh hoạt chính trị được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức để toàn ngành cùng ôn lại lịch sử truyền thống, quyết tâm, đoàn kết để hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2016, tạo điền đề cho giai đoạn phát triển bền vững.

Đây cũng là hoạt động thiết thực do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

P.V

XEM THÊM CÁC TIN CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT