Bưu điện Trung Ương

Cập nhập tin tức Bưu điện Trung Ương

Chuyến thăm Bưu điện Bờ Hồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đến thăm bất ngờ và những lời dặn dò của Người những ngày đầu năm 1946 đã trở thành sự kiện có ý nghĩa lịch sử với những người làm công tác thông tin liên lạc và sau này là ngành thông tin truyền thông.

Chuyển giao Đảng bộ Cục Bưu điện TW về Bộ TT&TT

 175 Đảng viên thuộc Đảng bộ Bưu điện TW và 7 Đảng viên thuộc Chi bộ cơ quan Công đoàn Bưu điện VN sẽ được chuyển giao từ Đảng ủy Tập đoàn VNPT về Đảng ủy Bộ TT&TT.

Bàn giao Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT

 Bưu điện Trung ương sẽ được chuyển giao về Bộ Thông tin và Truyền thông để hình thành Cục Bưu điện Trung ương kể từ 1/7.