chuyên viên cao cấp

Cập nhập tin tức chuyên viên cao cấp

Bộ trưởng Nội vụ: Hướng tới bỏ thi chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, thời gian tới Bộ sẽ tham mưu sửa đổi toàn diện các nội dung liên quan đến thi chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính bằng hình thức có thể xét tuyển.

Kỳ thi đặc biệt của hơn 1.200 công chức, viên chức

Hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức hành chính thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt, kết thúc giai đoạn lịch sử để chuyển sang hình thức khác.

Bộ Nội vụ tổ chức thi chuyên viên cao cấp năm 2023

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.

Hơn 1.000 công, viên chức thi lên chuyên viên cao cấp

1.057 cán bộ, công chức, viên chức dự thi từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Trong đó, khối cơ quan Trung ương có 626 người, khối địa phương có 431 người.

Gần 600 công chức tinh túy nhất thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

 Bộ Nội vụ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cho 587 công chức cả nước.

Thêm quyền cho người đứng đầu

Thời gian qua ta nặng về việc giao trách nhiệm cho người đứng đầu phải thực hiện nhiệm vụ, nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc giao quyền đẩy đủ cho họ.

'Thi chuyên viên cao cấp mà làm bài nguệch ngoạc'

"Trình độ cán bộ đi xuống. Tôi đi chấm thi chuyên viên cao cấp 5 năm nay, toàn cấp vụ trưởng, giám đốc sở, mà không nắm được nội dung quản lý của ngành mình".