Những năm gần đây, toàn ngành Hải quan đang ra sức nỗ lực đổi mới, CCHC, hiện đại hóa hải quan nhằm góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, du lịch, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) phát triển. Năm 2018, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan được ghi nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm trong việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được, năm 2019 Hải quan Móng Cái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh hàng hóa XNK qua địa bàn.

Hải quan Móng Cái đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong bối cảnh phải thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển và hội nhập, Chính phủ thực hiện "Hành động - Kiến tạo và Liêm chính"; Các Bộ, Ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ, công chức và cải thiện cơ sở pháp lý trong điều hành, giải quyết công việc; Ngành Hải quan với chức năng, nhiệm vụ giải quyết thủ tục cho hàng hóa XNK, phương tiện xuất nhập cảnh (XNC), thu thuế XNK, chống buôn lậu, gian lận thương mại đã và đang nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hải quan. Hải quan Móng Cái luôn chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy và lãnh đạo chi cục đã quán triệt cán bộ, đảng viên và quần chúng coi cải cách hành chính, hiện đại hóa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới của đơn vị.

Để công tác CCHC, hiện đại hóa được nâng cao chất lượng và hiệu quả, đi vào thực chất, Hải quan Móng Cái đã tổ chức rà soát các quy định trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK để đề nghị cắt giảm nhóm mặt hàng phải kiểm tra, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục; Tổ chức tham gia, góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Hải quan đảm bảo đúng trình tự, chất lượng; Kiến nghị ban hành, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao; Triển khai thực hiện có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp năm 2019, đo thời gian thông quan giải phóng hàng theo quý và năm 2019; Triển khai hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS,  thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4, kết nối một cửa quốc gia.

Hải quan Móng Cái tập trung triển khai thực hiện Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) đối với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thuộc Chi cục quản lý theo lộ trình, kế hoạch của Cục Hải quan tỉnh, , triển khai kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử, thực hiện thí điểm tại 02 doanh nghiệp. Những tiện ích mang lại của VASSCM đã tạo ra nhiều thuận lợi, minh bạch cho quản lý điều hành công việc của doanh nghiệp, góp phần  hạn chế được rủi ro trong hoạt động như: Tránh trường hợp bị giả mạo chứng từ đủ điều kiện qua khu vực giám sát, nhầm lẫn số liệu trong quá trình thao tác, thông tin giao hàng được đảm bảo chính xác, tăng chất lượng dịch vụ của cảng, kho, bãi, giảm chi phí quản lý hành chính. Song song với đó là việc triển khai, nâng cấp, cập nhật các hệ thống công nghệ thông tin như Hệ thống Ecustoms-5, hệ thống gia công, sản xuất xuất khẩu… đáp ứng các quy định hiện hành của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Trong công tác hiện đại hóa thu nộp ngân sách nhà nước, Hải quan Móng Cái đã tập trung triển khai thu, nộp thuế, phí, lệ phí điện tử qua hệ thống Ngân hàng thương mại theo đề án 24/7. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Hải quan đã ký kết với 37 ngân hàng thương mại để thu thuế điện tử, số thu chiếm đến 90% số thu ngân sách của ngành Hải quan, giảm thời gian từ 2 ngày xuống còn 15 phút; Triển khai chính thức Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 23 tháng 10 năm 2017 với 13 ngân hàng thương mại tham gia triển khai đề án. Việc triển khai thành công đề án nộp thuế 24/7 mở thêm một phương thức thanh toán thuế mới cho doanh nghiệp, theo đó người nộp thuế có thể nộp thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Hiệu quả mang lại từ cải cách, hiện đại hóa về thu nộp ngân sách nhà nước đã giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí đối với Nhà nước.

Như vậy, với sự nỗ lực, đổi mới, chủ động trong cải cách hành chính, hiện đại hóa thể hiện bằng những kết quả tích cực như: Tiếp tục duy trì hiệu quả hệ thống thông quan điện tử tự động (VNACCS/VCIS), triển khai thành công đề án nộp thuế 24/7, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và quản lý, giám sát hàng hóa tự động tại kho, bãi, cảng…, Hải quan Móng Cái đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan "Mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện", góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại qua địa bàn.