cơ quan chủ quản

Cập nhập tin tức cơ quan chủ quản

Cơ quan chủ quản cần chỉ đạo tạp chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan chủ quản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; thường xuyên đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cơ quan tạp chí trực thuộc.

Phóng viên bị bắt có phần trách nhiệm của cơ quan chủ quản

Việc một số nhà báo, phóng viên bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, có phần trách nhiệm của cơ quan chủ quản.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quy hoạch để báo chí phát triển mạnh hơn

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định việc quy hoạch báo chí nhằm mục đích là để báo chí phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn.