-  Khai mạc phiên họp UB Thường vụ QH sáng nay, Tổng thư ký QH cho biết nghị quyết của UB Thường vụ về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu có thể tiếp tục bị lùi.

Theo chương trình phiên họp này, trước khi bế mạc vào chiều 11/1, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ đọc tờ trình dự thảo nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Sau đó, Chủ nhiệm UB Pháp luật trình bày báo cáo thẩm tra và UB Thường vụ QH thảo luận. 

Tuy nhiên, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, hiện Chính phủ vẫn chưa trình dự thảo nghị quyết này nên cơ quan thẩm tra chưa thể thẩm tra.

"Chúng tôi rất lo, vì như vậy khó đảm bảo tiến độ", ông Phúc nhấn mạnh.

Dự thảo nghị quyết này đã được đưa vào nội dung chương trình phiên họp UB Thường vụ lần thứ 5 vào tháng 12/2016 nhưng Chính phủ chưa chuẩn bị kịp để trình nên được lùi lại đến phiên họp này.

Nếu tại phiên họp Thường vụ này, Chính phủ vẫn chưa trình ra như Tổng thư ký QH lo ngại thì đây là lần thứ 2, nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu tiếp tục bị lùi.

Thời gian qua xảy ra vụ việc ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương bị Ban Bí thư ra quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng và giao các cơ quan chuyên môn của QH, Chính phủ rà soát các quy định để xử lý ông Hoàng về mặt hành chính.

Tuy nhiên qua rà soát, các cơ quan pháp luật nhận thấy chưa có quy định nào về việc xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ đã về hưu.

Việc xử lý trách nhiệm hành chính như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc, theo luật Cán bộ, công chức chỉ áp dụng với người đang hoạt động công vụ. Với người đã nghỉ hưu hoặc chuyển ra ngoài thì thực sự “bó tay”.

Trước tình thế đó, tại kỳ họp thứ 2 của QH khóa 14, QH đã “phê phán nghiêm khắc” ông Vũ Huy Hoàng trong nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Cách chức cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng rất thiếu khả thi

Cách chức cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng rất thiếu khả thi

Chính phủ đang bàn việc xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng. Chiều nay, Ban cán sự Đảng Chinh phủ họp tiếp để xem xét.

Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Bàn nhiều nhưng chưa ngã ngũ

Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Bàn nhiều nhưng chưa ngã ngũ

Tổng thư ký Quốc hội trả lời báo chí xung quanh việc xử lý về mặt chính quyền đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Không còn ‘hạ cánh an toàn’

Kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Không còn ‘hạ cánh an toàn’

Việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng mang ý nghĩa cảnh báo rất lớn, không còn chuyện “hạ cánh an toàn” và tư duy nhiệm kỳ.

Thu Hằng