Kỷ luật cán bộ về hưu

Cập nhập tin tức Kỷ luật cán bộ về hưu

Có thể lùi trình nghị quyết kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

Tổng thư ký QH cho biết nghị quyết của UB Thường vụ QH về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu có thể tiếp tục bị lùi.

Tuần sau Thường vụ QH thảo luận việc kỷ luật cán bộ về hưu

Phiên họp thứ 6 của UB Thường vụ QH có nội dung cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của UB Thường vụ QH về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.