COCC

Cập nhập tin tức COCC

Ai cũng hiểu nhưng giả vờ... không hiểu

Nước Việt chưa giầu, vậy lòng dân trước những hiện tượng bất công nhưng rất đúng quy trình, liệu có yên không?

Chẳng lẽ cứ chịu thua láng giềng gần

Theo qui luật đã được thực tiễn đúc kết, nếu chúng ta không quyết liệt đổi mới, thì sẽ rất khó gỡ thế kẹt, rất khó đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn hiện nay.

40 người oằn lưng “cõng” một ông/bà công chức

“Con tàu kinh tế" dù khỏe đến mấy cũng bị oằn lưng nếu phải cõng cả một bộ máy lực lưỡng vượt xa sức chịu đựng.

‘Xem con người ta, 30 tuổi GĐ sở lẫy lừng thiên hạ’

“Con với chả cái, không có truyền nghề, nối nghiệp gì sất. Ra mà coi con cái người ta hai ba chục tuổi đã giám đốc sở lẫy lừng thiên hạ kia kìa”.