Bộ GD-ĐT vừa chính thức công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học để tham khảo ý kiến của dư luận.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, sẽ lắng nghe, chỉnh sửa phù hợp để bắt đầu thực hiện Thông tư ngay trong năm học mới 2016 - 2017.

Các ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Điện thoại: 0438682062; Email: vugdth@moet.gov.vn

Nội dung toàn bộ dự thảo Thông tư tại đây.

Thanh Hùng