cổng dịch vụ công trực tuyến

Cập nhập tin tức cổng dịch vụ công trực tuyến

Để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức cao, một số địa phương đã thực hiện giảm phí và lệ phí sử dụng dịch vụ, hay giao chỉ tiêu xử lý hồ sơ trực tuyến đến tận cấp cơ sở.

Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến

 - Lễ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế diễn ra ngày hôm nay 13/11 được coi là dấu mốc trong quá trình Xây dựng và hoàn thiện Cổng dịch vụ công của Bộ.

Nghệ An khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến

Sáng nay, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai trương "Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An" với địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn.