Trong năm 2023, Công đoàn các cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tích cực phối hợp với chuyên môn đồng cấp, chủ động thực hiện các giải pháp và hành động thiết thực xây dựng, ổn định tình hình quan hệ lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của đơn vị.

image001.jpg
EVNNPT tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2023

Nhằm tăng cường các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động đồng thời chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình quan hệ lao động, đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 07/12/2023, Công đoàn EVNNPT đã có Văn bản số 107/CĐEVNNPT yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, công đoàn cần phối hợp với chuyên môn nhằm đảm bảo cho công nhân, viên chức, lao động đón Tết an toàn, vui vẻ. Chủ động phối hợp, đề xuất với chuyên môn phát động các phong trào thi đua lao động hướng tới nâng cao năng suất lao động, sản xuất an toàn, hiệu quả, tập trung vào các công trình cấp điện cho miền Bắc năm 2024 và đặc biệt là Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

image003.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn và Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, động viên người lao động trực đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng

Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động, tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động để kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn cấp trên giải quyết kịp thời.

image005.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn và Công đoàn EVNNPT nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thăm hỏi người lao động tại TBA 220kV Mường Tè

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người lao động về việc đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp; phối hợp với chuyên môn quan tâm, chăm lo tốt hơn đối với người lao động, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc an toàn, quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 82/KH-CĐEVNNPT ngày 31/10/2023 của Công đoàn EVNNPT về thi hành Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tăng cường và nâng cao chất lượng đối thoại để thảo luận, trao đổi ý kiến, tham vấn, chia sẻ thông tin nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, giải quyết tốt nhất nguyện vọng chính đáng của đông đảo người lao động; chủ động, phối hợp tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn tại đơn vị.

Quốc Tuấn