công nghệ pin xe điện

Cập nhập tin tức công nghệ pin xe điện

Với khả năng cung cấp điện năng gấp 7 lần so với pin Lithium-ion, công nghệ pin Florua-ion mới sẽ là tương lai của cuộc đua phát triển xe điện.