công nghiệp hỗ trợ Hàn Quốc

Cập nhập tin tức công nghiệp hỗ trợ Hàn Quốc

Cơ hội hấp dẫn cho DN CNHT Việt Nam hợp tác với 52 DN Hàn Quốc

52 nhà đầu tư, tổ chức tín dụng của Hàn Quốc đang mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác hấp dẫn với các doanh nghiệp Việt Nam thông qua Hội thảo "Giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc" ngày 6/10 tại Hà Nội.

Infographic: Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc

Hàn Quốc nổi tiếng với mô hình Tập đoàn Chaebol, trở thành những đầu tàu dẫn dắt kinh tế phát triển những năm 70-80, kéo theo ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển rực rỡ. Quốc gia này đã có những chính sách ưu đãi đặc biệt.