Ông Bùi Minh Hưng, Chủ tịch Viconship phát biểu định hướng về chương trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. 

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship) và FPT Digital đã khởi động Dự án Tư vấn Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Viconship. Buổi lễ khởi động dự án là điểm nhấn, cho thấy sự quyết tâm trở thành công ty cung cấp dịch vụ cảng biển và logistics tầm cỡ quốc tế của Viconship.

Viconship là một trong những doanh nghiệp nhà nước đầu tiên cung cấp dịch vụ vận chuyển container thời bấy giờ. Năm 2002 Công ty tiến hành cổ phần hóa, tới 2008 Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua trên 30 năm, Viconship từ một công ty ban đầu, tới nay đã trở thành công ty cổ phần với hệ thống hoạt động gồm 10 đơn vị - công ty thành viên và 2 công ty liên kết. Doanh nghiệp này đã và đang là một trong những nhà khai thác cảng biển và cung cấp các dịch vụ trong chuỗi cung ứng-logistics chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. 

Hiện nay, Viconship đang trong giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số toàn diện. Ban Lãnh đạo xác định chuyển đổi số là chiến lược trọng tâm, trong đó xây dựng một lộ trình chuyển đổi số phù hợp là nhiệm vụ cấp thiết. Kế thừa những thành tựu đã đạt được, công ty thực hiện bước đi kế tiếp thông qua dự án “Tư vấn xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam”, kết hợp với FPT Digital, nhằm hoạch định lộ trình chuyển đổi số phù hợp định hướng phát triển và đặc thù của công ty.  

FPT Digital là công ty thành viên thuộc FPT chuyên tư vấn chuyển đổi số tại Việt Nam. Với kinh nghiệm dày đặn tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn xây dựng quá trình chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp nắm bắt nhanh các cơ hội và khám phá ra các giá trị mới trên cơ sở khai thác toàn bộ tiềm năng của công nghệ số, FPT Digital đồng hành cùng Viconship để đạt được những dấu mốc thành công trên chặng đường chuyển đổi số. 

Ông Cáp Trọng Cường, Tổng Giám đốc Viconship và ông Trần Huy Bảo Giang, Tổng Giám đốc FPT Digital đã ký kết theo hình thức số hóa, cùng các cấp Lãnh đạo hai bên khởi động Dự án Tư vấn Xây dựng chiến lược chuyển đổi số.

Lộ trình chuyển đổi số của Viconship được xây dựng trên phương pháp luận FPT Digital Kaizen. Đây là phương pháp luận của FPT đã thực hiện dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số, thông qua kinh nghiệm thực tiễn tại chính FPT cũng như cho rất nhiều khách hàng là đối tác lớn của FPT trên toàn cầu. FPT Digital Kaizen đảm bảo tính cụ thể, dễ dàng triển khai bao gồm danh mục các sáng kiến số với các chức năng nhằm giải quyết các khó khăn, thách thức xuyên suốt chuỗi giá trị từ cung ứng - sản xuất - phân phối, trong các quy trình nghiệp vụ và tương tác liên phòng ban, các công ty, đơn vị thành viên, công ty liên kết...

Dự án sẽ gồm các hạng mục về khảo sát hiện trạng và xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Bước đầu tiên, FPT Digital sẽ khảo sát hiện trạng, đánh giá mức độ trưởng thành số trên toàn bộ các hoạt động tại Viconship, gồm 6 hạng mục lớn là chiến lược; khách hàng; vận hành; văn hóa; công nghệ và dữ liệu, bao gồm 25 hạng mục con với tổng số 139 tiêu chí. Từ đó xác định biểu đồ định vị mức độ trưởng thành số và định hướng các hạng mục số cần ưu tiên của Viconship.

Tiếp theo, FPT Digital sẽ tư vấn xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số, gồm: xác định mục tiêu chiến lược chuyển đổi số, xây dựng sáng kiến số khả thi từ đó đưa ra lộ trình chuyển đổi số Viconship trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Lộ trình này luôn bám sát năng lực và tiềm năng của công ty; thiết lập cơ cấu Ban Chuyển đổi số và chiến lược phát triển văn hóa số... đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động bàn giao, hướng dẫn và đào tạo thực hiện triển khai lộ trình chuyển đổi số. 

Ông Cáp Trọng Cường, Tổng Giám đốc Viconship đã đưa ra quyết tâm về chương trình chuyển đổi số của Viconship sẽ được thực thi xuyên suốt qua tất cả các cấp nhân sự với nòng cốt là những lực lượng chuyên môn sâu và hiểu rõ về công ty..

Lãnh đạo hai bên đều nhất trí rằng dự án chuyển đổi số có yêu cầu về nội dung, khối lượng công việc lớn, đa dạng, vì vậy cả hai bên đều cùng cam kết sẽ dành toàn bộ tâm lực, trí lực và nguồn lực cùng những kinh nghiệm quý báu nhất trong thời gian vừa qua để dự án thành công tốt đẹp nhất.   

Nguyễn Thái Khang, Trần Thị Ngọc Minh, Lê Thị Thúy, Nguyễn Mạnh Hưng, Trần Thị Thu Hằng