Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Cập nhập tin tức Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

7 năm gìn giữ hòa bình: Công binh, quân cảnh sẵn sàng triển khai

Lực lượng công binh đã sẵn sàng. Ngoài ra, chúng ta còn đang tìm kiếm cơ hội để đưa quân cảnh, vệ binh đi làm nhiệm vụ.