Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Cập nhập tin tức Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

‘Lính mũ nồi xanh’ vào rừng săn bắt, hái lượm huấn luyện sinh tồn

Săn bắt, hái lượm, tạo ra lửa... là những kĩ năng mà các sỹ quan gìn giữ hòa bình được huấn luyện sinh tồn trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại các phái bộ của Liên hợp quốc.

7 năm gìn giữ hòa bình: Công binh, quân cảnh sẵn sàng triển khai

Lực lượng công binh đã sẵn sàng. Ngoài ra, chúng ta còn đang tìm kiếm cơ hội để đưa quân cảnh, vệ binh đi làm nhiệm vụ.