Cục trưởng Cục chống tham nhũng

Cập nhập tin tức Cục trưởng Cục chống tham nhũng

Cả nước duy nhất có UBND tỉnh An Giang qua thanh kiểm tra phát hiện 1 đơn vị sai phạm trong trích 1,2 triệu đồng tiền ngân sách mua quà tặng.

Cuộc điện thoại 2h đêm tố tham nhũng với Cục trưởng

Hai giờ đêm cũng có người gọi rồi, cũng phải xin lỗi, 6h sáng, khi tôi chưa kịp làm vệ sinh cá nhân cũng đã có người gọi điện tố cáo tham nhũng.