Theo Tân Hoa xã, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Quốc vụ viện, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương, và Quân ủy Trung ương CPC đã công bố thông tin trên trong một bức thư gửi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Trung Quốc.

Bức thư cho biết, đồng chí Giang Trạch Dân là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, có uy tín cao được toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Trung Quốc công nhận, một người theo chủ nghĩa Mác vĩ đại, một nhà cách mạng vô sản vĩ đại, một chính khách, một nhà chiến lược quân sự và một nhà ngoại giao lâu đời, là chiến sĩ cộng sản lão luyện, nhà lãnh đạo kiệt xuất của sự nghiệp vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Ông là cốt lõi của thế hệ lãnh đạo tập thể thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người sáng lập chính của Thuyết Ba đại diện.

Ông giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 13 năm (1989-2002) và chức Chủ tịch Trung Quốc trong 10 năm (1993-2003). Từ năm 1989-2004, ông giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân, Trung Quốc bắt đầu trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Ảnh: Reuters
Ông Giang Trạch Dân tại Hong Kong năm 1998. Trong thời gian ông nắm quyền, Hong Kong trở về với Trung Quốc từ Anh và Macau trở về từ Bồ Đào Nha. Ảnh: NY Times

Ông Giang Trạch Dân được đánh giá là nhà lãnh đạo kiệt xuất của sự nghiệp vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trung Quốc vào 1/10/1019. Ảnh: Reuters
Ông Giang Trạch Dân trong lễ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh do phóng viên AP chụp năm 1998.
Ông Giang Trạch Dân kết hôn với bà Vương Dã Bình và có hai con trai. Ảnh: NY Times
Ông Giang Trạch Dân cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Hồ Cẩm Đào dự lễ diễu binh ở Quảng trường Thiên An Môn năm 2015. Ảnh: NY Times