Ngày 4/6, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm, mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết quả sau 4 tuần triển khai đã có 7.451 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia với 24.948 lượt bài của 75 chi, đảng bộ cơ sở tham gia.

{keywords}
Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng": Đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Ảnh Thúy Nga

Sau gần 1 tháng triển khai, Cuộc thi đã đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khối hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Qua cuộc thi cũng tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2021).

Kết quả của Cuộc thi cho thấy vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin; khẳng định tính đúng đắn cho hướng đi mới trong các loại hình hoạt động phổ biến, tuyên truyền của Đảng bộ Khối.

Thu Hằng