Ban Nội chính Trung ương sẽ tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 2/2.

Qua đó nhằm giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư đến các lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đông đảo độc giả trong cả nước.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây cũng là hoạt động góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 2/2

Nói về quá trình xuất bản cuốn sách, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nhấn mạnh: Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh của quyền lực” mà thời kỳ nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có. Ở Việt Nam, cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp, là một trong những nguy cơ đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ.

Từ năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, đã có nhiều văn bản, ấn phẩm thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta.

Tiếp theo cuốn sách "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản năm 2018, Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã phối hợp tổ chức xuất bản cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trả lời một cách toàn diện các câu hỏi: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới?

Hình ảnh cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Cuốn sách tổng hợp, phân tích sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, kiên quyết, kiên trì của Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp”; “Lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “Suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”.

“Với việc khẳng định, minh chứng bằng những lập luận và số liệu thuyết phục, những chỉ đạo đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta trong cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép chùn chân, mỏi gối trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, PGS.TS Phạm Minh Tuấn đúc kết.

Cuốn sách khoảng 600 trang, được chia làm ba phần. Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

“Với thông thiệp: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì cùng với chống là xây, cùng với “đẩy lùi” là “ngăn chặn” từ sớm, từ xa, cùng với xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc là phòng ngừa, giáo dục, cuốn sách của Tổng Bí thư sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị, là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân”, PGS.TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.