Với chức danh Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Quốc Cường được trả thù lao 5 triệu đồng/tháng. Mức này đã tăng khá cao so với 3 triệu đồng trước đây.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2017 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), mức thù lao mà ban lãnh đạo doanh nghiệp này đã nhận trong năm 2016 tương đối thấp. Tổng cộng, Quốc Cường Gia Lai chỉ chi 368 triệu đồng trả lương, thưởng cho các lãnh đạo công ty.

Cụ thể, thù lao cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Nguyễn Thị Như Loan là 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/năm. Vị trí Thành viên HĐQT chỉ nhận được 5 triệu đồng/tháng (60 triệu đồng/năm).

Đối với vị trí Trưởng ban kiểm soát (BKS), mức thù lao được chi trả là 4 triệu đồng/tháng và 2 triệu đồng/tháng đối với vị trí Thành viên.

{keywords}

Với việc đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT Quốc Cường Gia Lai, Cường Đô La chỉ nhận được 60 triệu đồng thù lao mỗi năm. 

Như vậy, trong năm 2016, với vai trò Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) chỉ nhận được 60 triệu đồng tiền thù lao công tác.

Doanh thu của Quốc Cường Gia Lai trong năm qua tăng mạnh, đạt tới 1.588 tỷ đồng nhờ thanh lý các dự án bất động sản, nhưng lợi nhuận công ty này thu về chỉ đạt 45 tỷ đồng. Điều này có thể đã ảnh hưởng tới mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Trong năm 2017, công ty này đặt kế hoạch doanh thu thuần lên tới 2.500 tỷ đồng, tăng 57%; lợi nhuận trước thuế đạt 720 tỷ đồng, gấp 16 lần so với năm trước. Tuy nhiên, mức thù lao chi trả cho các lãnh đạo công ty được đề xuất giữ nguyên như năm 2016.

Như vậy, trong năm 2017, Cường Đô La cũng sẽ nhận mức thù lao 5 triệu đồng/tháng tại Quốc Cường Gia Lai.

Đây được xem là công ty riêng của gia đình Cường Đô La khi phần lớn cổ phần tại đơn vị này thuộc sở hữu của gia đình đại gia. Cá nhân Cường Đô La không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu QCG nào.

Ngoài việc đặt kế hoạch lãi khủng trong năm 2017, ban lãnh đạo công ty cũng đề xuất không chia cổ tức năm 2016 và dùng một phần lợi nhuận để bù lỗ cho năm trước. Số lợi nhuận còn lại sẽ được sử dụng để hoàn tất các dự án dở dang và tái đầu tư.

{keywords}
Ảnh:

Phần lớn cổ phần tại Quốc Cường Gia Lai thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình Cường đôla.

Tính đến hết năm 2016, công ty này đang có khoản lãi lũy kế gần 248 tỷ đồng và hơn 807 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần và 35 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Dự kiến với mức lãi khủng trong năm 2017, Quốc Cường Gia Lai sẽ chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Trước mắt, ban lãnh đạo đề xuất phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 8,6% cho cổ đông bằng tiền. Thời gian chi trả do HĐQT lựa chọn.

Một nội dung đáng chú ý khác, ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai cũng sẽ trình cổ đông phê duyệt việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP tương ứng tỷ lệ phát hành 0,73%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động 20 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu QCG đang được giao dịch ở mức 29.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tính theo giá thị trường, đợt phát hành cổ phiếu lần này của Quốc Cường Gia Lai có giá trị lên tới 58 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán toàn bộ nợ gốc 1.376 tỷ đồng tại BIDV và 252 tỷ đồng lãi vay. Hiện tại số nợ vay tài chính còn lại của công ty này rất nhỏ và hầu hết là nợ dài hạn.

(Theo Zing)