Chiều 6/2/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho ông Lương Hải Sinh kể từ ngày 01/02/2023.

Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, ông Lương Hải Sinh giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Như vậy, UBCK hiện có 2 Phó Chủ tịch là ông Phạm Hồng Sơn và ông Lương Hải Sinh.

Theo quy định, UBCK có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch. Chủ tịch là người đứng đầu UBCK, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban. Các Phó Chủ tịch UBCK chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán. (Ảnh: UBCK)

Trước đó, ngày 9/1/2023, tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đối với bà Vũ Thị Chân Phương.

Trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch UBCK, bà Vũ Thị Chân Phương là Phó Chủ tịch UBCK. Bà Phương cũng từng giữ chức Chánh Thanh tra của UBCK.