Đây là bước tiến lớn trong chuyển đổi số thủ tục hành chính của tỉnh, khi bản sao điện tử được chứng thực có giá trị như bản chính.

{keywords}
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chỉ đạo bộ phận một cửa của huyện, thành phố và các đơn vị cấp xã trực thuộc tăng cường giới thiệu, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử, đặc biệt là đối với ý nghĩa, vai trò và lợi ích thiết thực mà dịch vụ công về chứng thực bản sao điện tử mang lại để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia thực hiện.

Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Như vậy, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử, cắt giảm tình trạng phải nộp bản sao chứng thực, xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ như hiện nay. Bản sao chứng thực điện tử được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng lại nhiều lần.

Trước đó, ngày 27/4/2021, sau thời gian triển khai thực hiện, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ công về chứng thực bản sao điện tử cho 9/9 Phòng Tư pháp cấp huyện; 101/101 đơn vị cấp xã với số lượng hơn 536 tài khoản cán bộ, công chức có trách nhiệm tham gia quy trình chứng thực điện tử được tạo lập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, theo nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các văn bản triển khai, hướng dẫn của Trung ương.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong thủ tục hành chính nhằm thay đổi cách tiếp cận và kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; qua đó, giúp chính quyền trở nên gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Chuyển đổi số cũng giúp giải quyết những điểm yếu của hệ thống chính trị hiện như là công tác phối hợp; đồng thời giúp kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và vùng; thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị, dữ liệu lớn và tiếp cận dữ liệu giúp tạo ra giá trị gia tăng.

Cà Mau sẽ tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ hiệu quả thông qua các app và nền tảng công nghệ số; đẩy mạnh công tác kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền; nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức. Song song đó, tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội (tỉnh sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu lớn về dân cư, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trẻ em, người cao tuổi, bảo trợ xã hội…).

Hiện nay, người dân, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử có thể đến bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để được hướng dẫn, thực hiện.

Ngô Linh